Đến 31/07/2019 
Giảm 10 – 14% 
tại www.agoda.com/upivn với thẻ 
Đến 24/10/2019 
Giảm 25% mỗi thứ 4 & 9% các ngày khác 
tại www.agoda.com/sacombank với thẻ
 
Mỗi thứ 3 & thứ 5, đến 25/09/2019
Giảm 30% (tối đa 200.000 VND) với thẻ 
 
Mỗi thứ 3, đến 15/01/2019
Giảm 30% (tối đa 500.000 VND) 
tại tất cả cửa hàng với thẻ 
 
 
Đến 17/10/2019

• Giảm 10% (tối đa 150.000 VND) cho đơn 
từ 1.000.000 VND. Nhập mã: VISATRAVEL
  
• Tặng voucher 150.000 VND cho dịch vụ wifi & di chuyển

Với thẻ 
 
Mỗi thứ 2 đến 23/09/2019

• Giảm 30% (tối đa 500.000 VND) khi đặt combo khách sạn & vé máy bay. Nhập mãJCBCOMBO
  
• Giảm 25% (tối đa 300.000 VND) khi đặt khách sạn. Nhập mã JCBSTAY

Với thẻ 
 
Mỗi thứ 5, đến 15/01/2020
Giảm 50.000 VND
cho đơn từ 500.000 VND với thẻ 
Mỗi thứ 3 & thứ 5, đến 25/09/2019 
Giảm 25% (tối đa 300.000 VND) với thẻ 
 
Mỗi thứ 4 & thứ 6, đến 25/09/2019 
Tặng e-voucher 250.000 VND/ghế 
(tối đa 1.000.000 VND/lần đặt vé) 
tại www.jetstar.com/vn với thẻ 
 
Mỗi thứ 3, đến 15/01/2020 
Giảm 20% (tối đa 300.000 VND) 
tại www.reddoorz.com. Nhập mã VISA20 
với thẻ 
 
Mỗi thứ 5, đến 15/01/2020
Giảm 50.000 VND
cho đơn từ 500.000 VND với thẻ 
Mỗi thứ 7, đến 26/10/2019 
Giảm 15% (tối đa 200.000 VND) 
cho đơn từ 1.000.000 VND với thẻ tín dụng. 
Nhập mã: SACOMBANK15
 
Mỗi thứ 5, đến 31/12/2019 
Giảm 50% 
vé nội địa với thẻ thanh toán Plus
 
Mỗi thứ 4 & thứ 6, đến 30/12/2019
Giảm 30% (tối đa 1.000.000 VND) 
với thẻ 
 
 
Mỗi thứ 7 & chủ nhật, đến 29/12/2019
Giảm 10% (tối đa 1.000.000 VND) cho hoá đơn từ 5.000.000 VND tại www.nguyenkim.com 
với thẻ 
 
Mỗi thứ 5, đến 15/01/2020 
Giảm 50.000 VND cho đơn từ 
500.000 VND với thẻ