Tuổi Kỷ Mùi xông nhà 2023 cho gia chủ

Theo kinh nghiệm dân gian, khi lựa chọn người xông đất, nên chọn người có Thiên can, Địa chi và Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời, người này cần phù hợp với Thiên can, Địa chi và Ngũ hành của năm 2023. Dưới đây là danh sách các tuổi phù hợp để xông đất vào đầu năm mới cho Gia chủ:

Các tuổi khởi đầu tốt cho người tuổi Kỷ Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Năm Đinh Hợi 1947 được xem là tốt, còn năm Tân Mùi 1991, Kỷ Mão 1999, Kỷ Hợi 1959, Mậu Thân 1968, Đinh Tỵ 1977, Canh Ngọ 1990, Mậu Dần 1998 đều được đánh giá là khá. Trong khi đó, năm Bính Tuất 1946 và Qúy Hợi 1983 chỉ được xem là trung bình.

Các tuổi xông đất KHÔNG TỐT với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Qúy Mão 2023 là:

Năm 1955, Ất Mùi, được cho là xấu. Năm 1954, Giáp Ngọ, cũng xấu. Năm 1953, Qúy Tỵ, cũng được xem là xấu. Năm 1958, Mậu Tuất, xấu. Năm 1963, Qúy Mão, cũng xấu. Năm 1982, Nhâm Tuất, không may xấu. Năm 1962, Nhâm Dần, cũng được xem là xấu. Năm 1956, Bính Thân, không tốt. Năm 1978, Mậu Ngọ, cũng xấu. Năm 1981, Tân Dậu, cũng được cho là xấu.

Xem tuoi xong dat xong nha

Xem tuổi xông đất, xông nhà

Phân tích quan hệ trái ngược

Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

Tuổi xông nhà của gia chủ là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa => Rất tốt.- Tuổi xông nhà của gia chủ là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão => Rất tốt.- Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ => Chấp nhận được.- Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão => Chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ => Rất tốt.- Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão => Rất tốt.Tổng điểm: 17/20 (Tốt).

Người xông đất sinh năm 1991 (Tân Mùi – mệnh Thổ)

Nguyên tắc tuổi xông nhà cho ngũ hành Thổ và Hỏa là tương sinh, vì vậy là rất tốt cho gia chủ.- Nguyên tắc tuổi xông nhà cho ngũ hành Thổ và Kim của năm Qúy Mão cũng là tương sinh, vì vậy cũng rất tốt.- Thiên can tuổi xông nhà là Tân không có xung khắc và không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ, nhưng vẫn chấp nhận được.- Thiên can tuổi xông nhà là Tân không có xung khắc và không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão, nhưng vẫn chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không có xung khắc và không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ, nhưng vẫn chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão, vì vậy là rất tốt.- Tổng điểm: 15/20 (Khá).

Tham Khảo Thêm:  Tử Vi Tuổi At Sửu 1985 Nam Mạng Năm 2023

3. Người sanh năm 1999 (Kỷ Mão – mệnh Thổ)

Tuổi xông nhà theo ngũ hành là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ, vì Hỏa sinh Thổ. Điều này rất tốt.- Tuổi xông nhà theo ngũ hành là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão, vì Thổ sinh Kim. Điều này rất tốt.- Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. Điều này chấp nhận được.- Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. Điều này chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ. Điều này rất tốt.- Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. Điều này chấp nhận được.Tổng điểm: 15/20 (Khá).

4. Người khai trấn sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – mệnh Mộc)

Nguyên tắc xông nhà theo ngũ hành, Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, nên rất tốt.- Tuy nhiên, nguyên tắc xông nhà cũng cho biết Mộc xung khắc với Kim của năm Qúy Mão, nên không tốt.- Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ, không xung khắc và không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ, nhưng vẫn chấp nhận được.- Thiên can tuổi xông nhà cũng không xung khắc và không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão, nhưng vẫn chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Hợi, đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ, nên rất tốt.- Địa chi tuổi xông nhà cũng đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão, nên rất tốt.- Tổng điểm: 13/20 (Khá).

5. Người khai phá đất đai sinh năm 1968 (Mậu Thân – mệnh Thổ)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ nên rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão nên cũng rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc và không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ nên chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là Mậu cũng không xung khắc và không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên cũng chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ nhưng vẫn chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là Thân cũng không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão nhưng vẫn chấp nhận được. Tổng điểm là 13/20 (Khá).

Tham Khảo Thêm:  Tử vi tuổi Kỷ Sửu nam mạng năm Quý Mão 2023

Hoạt động như một công cụ tái viết tiếng Việt, tôi sẽ sử dụng các từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh để thay thế các từ trong đoạn văn đã nhập. Đoạn văn nhập vào là:”6. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ – mệnh Thổ)”Đoạn văn đã chỉnh sửa:”6. Người khai phá đất đai sinh năm 1977 (Đinh Tỵ – mệnh Thổ)”

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ. Điều này rất tốt.- Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim. Điều này rất tốt.- Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. Chấp nhận được.- Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. Chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ. Chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. Chấp nhận được.Tổng điểm: 13/20 (Khá).

7. Người định cư sinh năm 1990 (Canh Ngọ – mệnh Thổ)

Tuổi xông nhà của gia chủ đang là Thổ, tương sinh với ngũ hành Hỏa, điều này rất tốt.- Tuổi xông nhà của gia chủ là Thổ, tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão, điều này rất tốt.- Thiên can tuổi xông nhà là Canh, không xung khắc và không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ, điều này chấp nhận được.- Thiên can tuổi xông nhà là Canh, không xung khắc và không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão, điều này chấp nhận được.- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ, đạt Lục Hợp với địa chi Mùi của gia chủ, điều này rất tốt.- Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ, phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão, điều này không tốt.Tổng điểm: 13/20 (Khá).

8. Người đặt căn cứ vào đất nước sinh năm 1998 (Mậu Dần – mệnh Thổ)

Nguyên tắc xông nhà theo ngũ hành cho thấy rất tốt khi ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ. Tương tự, việc ngũ hành Thổ sinh Kim của năm Qúy Mão cũng mang lại sự tốt lành. Về thiên can, tuổi xông nhà là Mậu không có xung khắc hoặc tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ, điều này chấp nhận được. Tuy nhiên, việc thiên can tuổi xông nhà là Mậu không có xung khắc hoặc tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão cũng là chấp nhận được. Đối với địa chi, tuổi xông nhà là Dần không có xung khắc hoặc tương hợp với địa chi Mùi của gia chủ, điều này cũng là chấp nhận được. Tương tự, việc địa chi tuổi xông nhà là Dần không có xung khắc hoặc tương hợp với địa chi Mão của năm Qúy Mão cũng là chấp nhận được. Tổng điểm là 13/20 (Khá).

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa và giải mã giấc mơ thấy quét rác

9. Người khai phá đất đai sinh năm 1946 (Bính Tuất – mệnh Thổ)

Thổ là ngũ hành tương sinh với Hỏa của gia chủ, điều này rất tốt.- Thổ là ngũ hành tương sinh với Kim của năm Qúy Mão, điều này cũng rất tốt.- Thiên can Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ, nhưng có thể chấp nhận được.- Thiên can Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão, cũng chấp nhận được.- Địa chi Tuất phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Tuất – Mùi chống nhau) với địa chi Mùi của gia chủ, điều này không tốt.- Địa chi Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão, điều này rất tốt.Tổng điểm: 12/20 (Trung bình).

10. Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi – mệnh Thủy)Output: 10. Người đặt chân lên đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi – mệnh Thủy)

Nguy hại của việc xông nhà tuổi ngũ hành Thủy với ngũ hành Hỏa của gia chủ là vì Thủy khắc Hỏa, không tốt cho gia đình.- Tuyệt vời khi xông nhà tuổi ngũ hành Thủy với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim, rất tốt cho gia đình.- Tuyệt vời khi thiên can tuổi xông nhà là Qúy và tương sinh với thiên can Kỷ của gia chủ, rất tốt cho gia đình.- Tuyệt vời khi thiên can tuổi xông nhà là Qúy và tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão, rất tốt cho gia đình.- Tuyệt vời khi địa chi tuổi xông nhà là Hợi và đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ, rất tốt cho gia đình.- Tuyệt vời khi địa chi tuổi xông nhà là Hợi và đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão, rất tốt cho gia đình.Tổng điểm: 12/20 (Trung bình).

Hướng dẫn Xem tuổi Xông đất.

Xông đất đầu năm là một phong tục truyền thống của người Việt trong mỗi kỳ Tết đến xuân về. Theo quan niệm, nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày mồng Một Tết thì cả năm đó sẽ trôi qua êm ả, tốt đẹp và mọi việc đều thuận lợi. Do đó, việc lựa chọn tuổi và người xông nhà, xông đất đã trở thành một thói quen phổ biến.

Theo truyền thống, người được lựa chọn cần đáp ứng những tiêu chí sau: đạo đức cao, tích cực, hào hứng, phát triển, thành công, sáng tạo và tuổi tác phù hợp với chủ nhân.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2023 salezone - WordPress Theme by WPEnjoy